Biegi dla dzieci

Start biegu:

11 sierpnia 2018 (sobota), Plaża Hotelu Anders w Starych Jabłonkach

 • K0/K1 – 11:00
 • K2 – 11:20
 • K3/K4 – 11:40
Zamknięcie mety: 11 sierpnia 2018, godzina 11:50
Dystans:
 • K0 – do 5 lat (2018-2013) na dystansie ok. 300 m
 • K1 – do 6-7 lat (2012-2011) na dystansie ok. 300 m
 • K2 – do 8-9 lat (2010-2009) na dystansie ok. 400 m
 • K3 – do 10-12 lat (2008-2006) na dystansie ok. 1400 m
 • K4 – do 13-15 lat (2005-2003) na dystansie ok. 1400 m
Biuro zawodów:

Hala namiotowa na plaży

Hotel Anders, ul. Spacerowa 2, 14-133 Stare Jabłonki

Wyposażenie obowiązkowe: Numer startowy przymocowany z przodu ciała w widocznym miejscu niczym nie przesłonięty ani nie zmodyfikowany
Nagrody
 • W kategoriach wiekowych K0/K1 nie będą wyłaniani zwycięzcy. Wszyscy otrzymują taką samą nagrodę: pamiątkowy medal
 • W kategoriach wiekowych K2, K3 oraz K4 zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz statuetki za miejsca 1 – 3
Informacje dodatkowe:
 • Odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu
 • Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest obecność i przypilnowanie aby dziecko zawsze posiadało numer startowy w trakcie zawodów

Sponsorzy główni:

Sponsorzy:

Partnerzy:

Patronat honorowy: