Partnerzy: GMINA OSTRÓDA

Partnerzy: GMINA OSTRÓDA

Od zeszłego roku Gmina Ostróda aktywnie uczestniczy w organizacji naszego przedsięwzięcia. W tej edycji nie jest inaczej. Dlatego też nagrody dla najlepszych wręczy Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas.


Gmina Ostróda jest jedną z największych gmin województwa Warmińsko-Mazurskiego, zajmuje teren o powierzchni 401 km2, zamieszkuje ją ponad 15 tyś. osób.

Gmina posiada bardzo zróżnicowany krajobraz. Jej północna część leży w obrębie Pojezierza Iławskiego, środkowa i południowa na Garbie Lubawskim, a zachodni skraj gminy obejmuje Dolinę Drwęcy.

W północno-wschodniej części gminy znajdują się wielkie kompleksy leśne oraz charakterystyczne jeziora polodowcowe połączone kanałami i rzeczkami. Część północna gminy ma charakter równinny, w podłożu tej części gminy dominują piaski zandrowe. Część środkowa to wysoczyzna moreny dennej o typowo falistej powierzchni- dominują tu gliny zwałowe.Południowe rejony gminy to zupełnie odmienny krajobraz. Obszar ten jest bardzo pofałdowany, charakteryzujące się dużą zmiennością budowy geologicznej- gliny, piaski i żwiry z głazami, występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim- Góra Dylewska 312m.n.p.

Dlatego, Ci którzy wybrali nasze wydarzenie z przekonaniem o jego łatwości terenowej, mogą być nieco zaskoczeni ;).