W piątek koniec zapisów

W piątek koniec zapisów

W najbliższy piątek kończą się elektroniczne zapisy.


20.07.2018 o godzinie 16:00 kończą się zapisy na 3 edycję Ultra Mazur.

Po tym terminie udostępnimy już tylko ograniczoną liczbę miejsc do zakupu w Biurze Zawodów w dniu 10.08.2018 r.

Jednak te pakiety już będą niestety bez koszulek czy rękawków.

Również w piątek mija termin na dokonanie wszelkich zmian w swoich rejestracjach w tym również na przepisanie pakietów.