Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące wyłączenia odpowiedzialności naszej witryny, skontaktuj się z nami przez e-mail

Wszystkie informacje na tej stronie – https://ultra.mazury.pl/ – są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych. ultra.mazury nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, wiarygodności i dokładności tych informacji. Wszelkie działania podejmowane na podstawie informacji znalezionych na tej stronie internetowej (ultra.mazury) są podejmowane wyłącznie na własne ryzyko. ultra.mazury nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody związane z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Z naszej witryny można odwiedzać inne witryny, korzystając z hiperłączy do takich zewnętrznych witryn. Chociaż staramy się dostarczać tylko wysokiej jakości linki do przydatnych i etycznych stron internetowych, nie mamy kontroli nad treścią i charakterem tych stron. Linki do innych stron internetowych nie oznaczają rekomendacji dla wszystkich treści znajdujących się na tych stronach. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone 'bad’.

Należy również pamiętać, że po opuszczeniu naszej witryny inne witryny mogą mieć inną politykę prywatności i warunki, na które nie mamy wpływu. Przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek działalność lub przesłaniem jakichkolwiek informacji należy zapoznać się z polityką prywatności tych witryn, a także z ich „Warunkami świadczenia usług”.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, niniejszym wyrażasz zgodę na nasze wyłączenie odpowiedzialności i zgadzasz się na jego warunki.

Aktualizacja

Jeśli zaktualizujemy, poprawimy lub wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w tym dokumencie, zmiany te zostaną wyraźnie opublikowane tutaj.