Regulamin biegów dla dzieci

Organizator

NATE Piotr Kaczmarek
ul. Witosa 9B/21
87-100 Toruń

Cele imprezy

 • Promocja regionu Warmii i Mazur w Polsce i na świecie
 • Rywalizacja sportowa
 • Propagowanie zdrowego trybu życia i edukacji ekologicznej

Miejsce

Baza/Biuro zawodów:

Hotel Anders****, ul. Spacerowa 2, 14-133 Stare Jabłonki

Termin i dystans

Biegi dla dzieci odbędą się w 21.09.2019 roku na czterech dystansach:

 • K0 – do 5 lat (2019-2014) na dystansie ok. 300 m
 • K1 – do 6-7 lat (2013-2012) na dystansie ok. 300 m
 • K2 – do 8-9 lat (2011-2010) na dystansie ok. 400 m
 • K3 – do 10-12 lat (2009-2007) na dystansie ok. 1400 m
 • K4 – do 13-15 lat (2006-2004) na dystansie ok. 1400 m

Biegi odbędą się wg harmonogramu:

 • K0/K1 – 12:00
 • K2 – 12:20
 • K3/K4 – 12:40

 Zgłoszenia

 • Zgłoszenia są przyjmowane elektronicznie na stronie ULTRA.MAZURY.PL do dnia 08.09.2019 oraz w dniu 21.09.2019 w Biurze Zawodów do godziny 11:00.
 • Zgłoszenia dokonuje rodzic lub prawny opiekun

Warunki uczestnictwa

 • Koszt uczestnictwa jest darmowy
 • Odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu
 • W trakcie odbioru numeru startowego obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego
 • Nie ma możliwości udziału w biegu kategorii starszej niż regulaminowa dla daty urodzenia dziecka
 • Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest przypilnowanie aby dziecko zawsze posiadało numer startowy w trakcie zawodów

Nagrody

 • W kategoriach wiekowych K0/K1 nie będą wyłaniani zwycięzcy. Wszyscy otrzymują taką samą nagrodę: pamiątkowy medal
 • W kategoriach wiekowych K2, K3 oraz K4 zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz statuetki za miejsca 1 – 3

Postanowienia końcowe

 • Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z przodu ciała w widocznym miejscu niczym nie przesłonięty ani nie zmodyfikowany.
 • Zawodnik startując w ULTRA Mazury wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji ULTRA Mazury, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów
 • Organizatorzy ULTRA Mazury zastrzegają sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom biegów ULTRA Mazury

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.