Regulamin pola namiotowego

Regulamin pola namiotowego
 1. Rezerwacja jest darmowa.
 2. Udostępniamy 50 miejsc. 1 miejsce w ramach niniejszej rezerwacji może obejmować maksymalnie 3 osoby.
 3. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Na polu możliwe jest wyłącznie rozbijanie namiotów.
 5. Nie ma możliwości rozstawiania przyczep kempingowych czy też kamperów. W takich wypadkach odsyłamy do skorzystania z pobliskiego pola campingowego w Kątnie (ok 1 km od Starych Jabłonek) http://campingkatno.pl/
 6. Samochody mogą parkować na wyznaczonym parkingu (nie jest możliwe parkowanie bezpośrednio na polu namiotowym)
 7. Na terenie pola namiotowego mogą przebywać wyłącznie osoby w ilości zgłoszonej w rezerwacji (w przypadkach naruszenia tej zasady anulujemy rezerwację osoby która się tego dopuściła i poprosimy o opuszczenie pola namiotowego wraz ze wszystkimi osobami zarówno nadliczbowymi jak i tymi przypisanymi do wcześniejszej rezerwacji).
 8. Uczestnikom zabrania się używanie otwartego ognia w postaci:
  • palenia ognisk
  • używania ognia w namiotach różnego rodzaju podgrzewaczy
  • palników będących na wyposażeniu butli gazowych
  • grillowania
 9. Osoby które nie zastosują się do tego punktu zostaną natychmiastowo usunięte z terenu pola namiotowego.
 10. Na terenie pola namiotowego obowiązuje kategoryczny zakaz: 
  • wnoszenia i posiadania alkoholu oraz jakikolwiek środków odurzających działających na układ nerwowy,
  • w przypadku zalecenia służb sanitarnych również wnoszenia żywności łatwo psującej się.
 11. Wszelkie wykroczenia mogą poskutkować wydaleniem z pola namiotowego.
 12. Zabronione jest niszczenie i dewastowanie urządzeń na terenie pola namiotowego oraz kopanie tzw. „kanałów odwodniających” dookoła namiotów. W przypadku zaistnienia powyższego faktu, niezbędne jest przywrócenie stanu pierwotnego. Kosztami za ewentualne szkody organizator obciąży odpowiedzialne osoby według uznania.
 13. Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.
 14. Zabrania się podłączania żelazek, suszarek do włosów, kuchenek itp. do gniazdek elektrycznych w łazienkach.
 15. Uczestnicy są proszeni o zwracanie szczególnej uwagi na swoje rzeczy. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym również materialnej na mocy ubezpieczenia OC, za przedmioty zagubione.
 16. W przypadku korzystania z parkingu,  uczestnicy są zobligowani zaparkować swoje pojazdy na wyznaczonych do tego miejscach.
 17. Dla dobra wszystkich uczestników, organizator zastrzega sobie możliwość interwencji w przypadkach zastrzeżeń co do przestrzegania zasad bezpieczeństwa a nie wymienionych w powyższym regulaminie. Obsługa jest upoważniona do zgłaszania jakichkolwiek nieprawidłowości.
 18. Organizator nie jest w żaden sposób zobligowany do poszukiwania osób czy też mienia na terenie pola namiotowego.